Småkraft på Verdens Vanndag

Utnytting av vannkraft er tema når NVE med flere inviterer til markering av “Verdens Vanndag” i Oslo 20 mars. Også småkraft står på agendaen.

På NVEs nettsider kan vi lese at at politisk ledelse i Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet, samt vassdrags- og energidirektør Per Sanderud er blant innlederne på seminaret.
Seminaret arrangeres altså i forbindelse med Verdens vanndag.
– FN har i år bestemt at temaet skal være Water and Energy. Arrangører er Norsk hydrologiråd, Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk vannforening og TEKNAs forum for teknologi og utviklingssamarbeid, i samarbeid med NVE og NIVA. Norsk juniorvannpris og prisene Viten om vann 2014 og Vannprisen 2014 blir utdelt på seminaret, skriver NVE.