Bystøl majoritetseier i Småkraftkonsult

Bystøl AS har kjøpt aksjemajoriteten i Småkraftkonsult AS. Selskapene har et tett samarbeid, men vil likevel fortsette driften som to separate virksomheter.

– Vi kan generere oppdrag for hverandre, sier daglig leder Henning Tjørhom i Småkraftkonsult.

Med til sammen 16 ansatte og tjenester innen detaljplanlegging, byggeledelse, kontrollarbeid, hydrologi, strømningsanalyser og søknadsutformng, blir de to samarbeidene selskapene en betydelig aktør i småkraftbransjen

I kjølvannet av endringen på eiersiden, vil Småkraftkonsult flytte kontoret sitt fra Tonstad til Førde. De to selskapene vil da ha avdelinger i Vik, på Voss og i Førde.
Bystøl eier nå 60 prosent av Småkraftkonsult. De øvrige aksjonærene er Henning Tjørhom (20 prosent) og Isak A. Liland (17,5 prosent). 2,5 prosent av aksjene er eid av selskapet selv.