Søta bror beholder smutthull

Svenskene har ingen planer om fjerne smutthullet som gjør det mer lønnsomt å investere i fornybar energi i Sverige enn i Norge. Men olje- og energiminister Tord Lien har nå i det minste tatt opp saken med sin svenske kollega.

Det er nyhetsnettstedet Europower som i dag skriver om «skatte- og avgiftsfordeler svenske kraftutbyggere har som norske ikke har. Svenske kraftprodusenter som bruker strømmen selv, kan slippe elavgiften på 29,3 svenske øre per kWh. Smutthullet gjør det superlønnsomt for kommuner og kraftkrevende industri å investere i vindkraft.»

En konsekvens av dette er at det bygges mer forynbart i Sverige med det resultat at svenkene også stikker av med storparten av det norske og svenske forbrukere betaler inn til den felles elsertifikatordingen. Noe som selvsagt er til stor irritasjon for den norske energibransjen. 

Lien har tatt opp saken med svenskenes IT- og energiminister Anna-Karin Hatt, men fikk ikke gehør.

– Under et møte med Hatt 29. januar formidlet jeg at kraftbransjen i Norge er opptatt av rammebetingelsene i Sverige og Norge, og i den forbindelse også elavgiftsunntaket. Jeg har forstått at Sverige ikke har planer nå om å endre elavgiftsunntaket, men legger til grunn at svenske myndigheter følger utviklingen av ordningen og holder oss informert. Dette opplyste da også Hatt til meg i vårt møte, sier Lien, ifølge Europower  til Adresseavisa.
Les hele saken på Europower (krever innlogging)