Småkraftverk kan dekke Førdes behov

Førde kommune i Sogn og Fjordane er i ferd med å bli selvforsynt med strøm fra småkraftverk. Det går frem av en artikkel i Firda.

Småkraftproduksjonen i Førde er allerede betydelig. I 2012 hadde kommunen et totalforbruk på 248 kWh, mens den lokale småkraftproduksjonen utgjorde 201 GWh.
Dette kom fram da nettsjef i Sunnfjord Energi, Helge Robert Midtbø, orienterte om energisituasjonen i Førde på formannskapsmøtet torsdag 6 mars, skriver avisa.
Dersom de planlagte småkraftprosjektene i Førde blir realisert, vil kommunen gå mot et overskudd på fornybar energi, påpeker Firda.

20 er bygd, 26 på vent
Førde har allerede 20 små kraftverk i drift, med en samlet kapasitet på 46,5 MW og en årsproduksjon på 201 GWh.
Det foreligger planer om bygging av ytterligere 26 små kraftverk på til sammen 40 MW, og en samlet produksjon på 152 GWh/år. Dersom alt dette bygges ut, vil den samlede årsproduksjon fra små kraftverk i Førde løftes til 353 GWh, som er vel 100 GWh mer enn totalforbruket i kommunen.