Flere småkraftskader skyldes uvær

Det har vært en klar økning av værrelaterte skader på småkraftverk under bygging, ifølge Gjensidige. – Dette har sammenheng med mer ekstremvær, sier Jan Frederik Flock hos forsikringsselskapet.

Flock som er takstkonsulent på maskinskader, har i en årrekke fulgt nøye med på endringene i skadebildet for småkraftverk.
Når det gjelder værrelaterte skadeårsaker er det langt fra alle skadehendelser som dekkes av naturskadepoolen. Disse må erstattes av forsikringsselskapet, påpeker han.
Gjensidige Forsikring har observert en klar økning av skader som følge av kraftig uvær, særlig på småkraftverk som er i byggefasen.
 
Sårbar byggefase
– Dette gjelder spesielt skader på rørgater, forteller Flock.
Han påpeker at anleggene er aller mest sårbare under bygging. Ifølge Flock fines det flere grep en utbygger kan ta for å unngå typiske skadehendelser – eller i de minste redusere skadeomfanget av disse hendelsene.
Dette vi han komme nærmere inn på i sitt foredrag under Småkraftdagane på Værnes, som arrangeres fra 18. til 20. mars.
 
Fortsatt røde tall
Skadefrekvensen er likevel – på tross av værrelaterte hendelser – fortsatt høyest på rulle- og kulelager og viklingskortslutninger på generatorene. Sammen med effektbryteren er dette de mest utsatte elektriske objekter på en kraftstasjon.
Skader på generator og koblingsanlegg utgjør 40-50 prosent av alle skadetyper, opplyser Flock.
Til tross for at forsikringspremien er økt mellom 250 og 300 prosent i løpet av de 3-4 siste årene, er forsikring av småkraftverk ikke blitt noen gullgruve for skadeforsikringsselskapet, påpeker han.
– Vi opplever fortsatt en høy skadefrekvens og vi har fortsatt perioder med røde tall, forteller Jan Frederik Flock.