Gir ryggdekning for mykere vern

Senterpartiet vil sørge for at Frp får flertall i Stortinget for en oppmyking av regelverket om utbygging av småkraft i vernede vassdrag.

Det går fram av en bred anlagt småkraft-artikkel, over fire sider, i Nationen i dag. Der tilkjennegir både Høyre og Sp at de vil ha mer kraft fra vernede vassdrag.
Energiminister Tord Lien (Frp) har dermed sikrets seg det nødvendige flertallet for å gjennomføre en slik endring. Lien, som skal delta på Småkraftdagane på Værnes onsdag 19. mars, har tidligere varslet at han vil ha en oppmyking av regelverket for bygging av småkraft i sideelver til vernede vassdrag.

Ny teknologi
Høyres nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup, synes Liens tanker er interessante og varsler at også Høyre vil tenke nytt om kraftbygging i slike vassdrag:
– I dag fins det teknologi som gjør at det går an å utnytte deler av vannkraftpotensialet uten at det blir så store inngrep i naturen, sier Astrup til avisa.
Også KrFs representant i Energi- og miljøkomiteen, Rigmor Andersen Eide, holder døra på gløtt for en justering av regelverket: – Verneplanene er til for å verne sårbare områder, men det må kunne foretas små justeringer som ikke er i strid med verneformålet.

Sp vil sikre flertall
Senterpartiet formidler likevel den klart tydeligste støtten til en oppmyking av regelverket.
– Partiprogrammet vårt er entydig. Vi vil ha mer småkraft i vernede vassdrag, sier Sps medlem i Energi- og miljøkomiteen, Geir Pollestad til Nationen.
– Vil du stemme for hvis Lien kommer med et forslag om å åpne for mer småkraft i verna vassdrag?
– Ja, vi vil stemme for det vi er for og imot det vi er imot. Vi venter på at Lien skal komme med forslag, svarer Pollestad, på spørsmålet fra avisa.

V, SV og MDG negative
Lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Venstres Ola Elvestuen, SVs komitemedlem Heikki Eidsvoll Holmås og Miljøpartiets Rasmus Hansson er kritiske til forslaget, ifølge Nationen:
– Vi ønsker ikke å åpne opp for utbygging i vernede vassdrag, sier Elvestuen.
– Vi mener vern er vern. Det er en illusjon å tro at småkraften ikke påvirker naturen, eier Holmås.
– Det er direkte skremmende når lov-og-orden-parti som Høyre og Frp vil gå løs på nasjonalt vedtatte verneregler fordi smale økonomiske interesser ønsker det, sier Hansson.

Her er Tord Liens utspill om mer kraft fra vernede vassdrag