Vårvær i varslene

Uke 12 starter med utsikter til fortsatt mildvære og normalt med nedbør, skriver Arne Pedersen hos NEAS, som har laget markedskommentaren for uke 12.

Temperaturen ligger 2,1 grader over normalen. Det er også ventet normale nedbørsmengder (1,6 TWh mer enn normal) de neste 10 dagene. Hydrobalansen for uke 13 er estimert til 0,1 TWh over normalen.
Systempris for uke 11 endte på 215,10 NOK/MWh, en nedgang på 14,55 NOK/MWh fra uken før.
Markedet har vært svakt siden før årsskiftet, og det kan virke som om denne utviklingen holder frem. Med nedbør og temperaturer over normalen, brenselspriser som ligger på et stabilt lavt nivå, er det for tiden få faktorer som peker på at markedet skal skifte ut av den svake trenden. Vannmagasiner og snømagasiner er også gode, og i sum er altså hydrobalansen for tiden også over normalen.
Før vinteren sa kjernekraftprodusentene at de ville ligge over 90% kapasitet gjennom vinteren. Dette har de i år klart å oppfylle. Nå nærmer det seg tiden for at kjernekraftverkene vil gå ut i planlagte revisjonsstanser. Første kjernekraftverk vil tas ut i hht plan nå den 23. mars.
Oljeprisen har ligget i et område 106-108 $/fat den siste tiden. Det var en liten økning når krisen i Ukraina var på sitt mest anstrengte, men prisene er nå kommet ned igjen. Kullprisen har steget svakt den siste tiden, men ligger fortsatt på et lavt nivå. CO2-kvotene har falt noe tilbake i pris den siste tiden. Ligger nå på 5,96 €/tonn. En del av denne siste tidens nedgang i priser kan være knyttet til den milde vinteren, og derigjennom mindre CO2-kvotebelagt produksjon. Produsentene vil kunne bli sittende igjen med et overskudd av kvoter, som kan bli lagt ut for salg i markedet.
I februar ble det utstedt 1,4 millioner elsertifikater. Sverige utstedte 1,36 millioner sertifikater, og i Norge ble antallet 67 000. Vindkraft utgjorde ca 62% av volumet, vannkraft 12% og bio resterende 26 %. Prisen på elsertifikater har fulgt med prisen på kraft ned. Prisene steg svakt i handelen i dag. Sist omsatte kurs i spotmarkedet er 182 SEK/MW. Prisen på mars-15 kontakten er tilsvarende sist omsatt til 186 SEK/MW. Det totale overskuddet av sertifikater i markedet er per februar på 11,6 millioner.
På NordPool trekker de nære kontraktene noe opp, mens de lengre kontraktene faller litt. Fallet på de lengre kontraktene tilskrives dels de fallende CO2-prisene. Prisstigningen på de nærmeste kontraktene kan skyldes at det kom noe mindre nedbør i helgen og gjennom dagen enn det som var forventet.
Utsiktene er imidlertid at det er liten støtte til prisoppgang gitt de prognosene som foreligger. Mildt og nedbør over normalen er gjeldende prognoser. Prisen på kraft levert neste uke endte på 220,22 NOK/MW. 2. kvartal 2014 endte på 209,04 NOK/MW. 2015-kontrakten endte på 246,71 NOK/MWh.