Småkraftdagane 2014 er i gang

Endeleg er småkraftmessa 2014 i gang på Værnes utanfor Trondheim. 50 utstillarar og 370 deltakarar er på plass for å diskutere utfordringane i bransjen Her kan alle som er interesserte i småkraftverk få fagleg påfyll og gode råd. Tysdag var det NVE sin dag, onsdag og torsdag er det debattar og seminar om ulike tema innan bygging og drift av småkraftverk.

– Fare for låg kraftpris er ei utfordring for bransjen i åra framover, sa styreleiar Trond Ryslett under opninga.