Nytt styre i småkraftforeninga

Bjørn Lauritzen er valt til ny styreleiar i småkraftforeninga etter Trond Ryslett. Han er tidlegare dagleg leiar i småkraftforeninga, men jobbar nå i Norges Idrettsforbund. Olav Skeie og Bottolv Bråtalien er også nye i styret. Styret ser nå slik ut (f.v): Bjørn Lauritzen (Larvik), Karen Anna Kiær (Stor-Elvdal), Botolv Bråtalien (Hallingdal), Geir Magnor Olsen (Storforshei), Olav Skeie (Bygland), Egil Berge (Norddal) og Egil Kambo (Etne – vara)