Grunneiere overkjørt i tingretten

Rana tingretts nylig avsagte skjønn i forbindelse med Smibelg-Storåvatn-utbyggingen, får tidligere vassdragsskjønn til å blekne, hevder fortvilte grunneiere – som varsler at dommen vil bli anket.

Skjønnet i saken (som gjelder utbyggingen Salten kraftsamband skal gjennomføre, etter at selskapet fikk konsesjon til å bygge Smibelg og Storåvatn kraftverker i Lurøy og Rødøy kommuner) er fullstendig urimelig, mener grunneier Tore Ytterdahl, som blir mest berørt av utbyggingen.
SKS-utbyggingen omfatter rene magasinverk med en installert effekt på 66 MW, og en produksjon på noe i overkant av 200 GWh. Kraftverkene vil i følge utbygger bli svært dyre å bygge, og det opereres med utbyggingskostnader på omkring 1,3 milliarder kroner.

Stanset søknader
Flere grunneiere hadde planer for småkraft allerede da konsesjonssøknaden til SKS ble levert. De fikk ikke behandlet sine søknader hos NVE, med begrunnelsen at NVE ikke ville behandle mer enn en søknad på ett vassdrag samtidig.
For å få realisert sine planer, må SKS ekspropriere alle fallrettigheter, da alle fall, magasiner og nedslagsfelt for den saks skyld, tilhører private.
Det ble i retten lagt frem 14 småkraftprosjekter som i sum ville produsert omtrent det samme som SKS sine prosjekter, men til en langt lavere pris. Disse 14 prosjektene er fordelt på 9 separate vassdrag i 2 forskjellige kommuner. Alle disse småkraftprosjektene var grundig utredet av konsulentfirma, med befaringer og solide regnestykker som grunnlag.

Tallmagi
– Så kommer det som er eksepsjonelt: Tingretten klarer på magisk vis å gjøre alle småkraftprosjektene upåregnelige å realisere; ved å minske produksjonen, øke kostnadene og øke diskonteringsrenten. Retten tilkjente således erstatning etter naturhestekraftmodellen for alle prosjektene, påpeker Tore Ytterdahl.
I praksis blir dette en årlig samlet erstatning til de 60 grunneierne på 1,9 millioner kroner – noe som utgjør godt under 2 prosent av den årlige omsetningen for de store kraftverkene.
Som største fallrettseier vil Ytterdahl, ifølge tingrettens skjønn, kunne påregne en årlig erstatning på 430.000 kroner for tapet av muligheten til å produsere 40-50 GWh.
Saken ble ikke bedre av at det på slutten av rettssaken ble framlagt et ekstremt høyt estimat for nettilkobling og anleggsbidrag for småkraftverkene. Beregningen var gjort av den lokale områdekonsesjonæren Rødøy Lurøy kraftselskap, et selskap som er majoritetseid og totalstyrt av Salten kraftsamband.
SKS opplyser til NRK at selskapet skal klare å leve med denne dommen – og passer uttrykkelig på å få fram saksomkostningene vedrørende saken. Ytterdal undrer seg over om motivet for dette kan være å skremme grunneierne fra å anke.

Her kan lese Rana tingretts skjønn.