Tre nye kontrakter til Energi Teknikk

Energi Teknikk har så langt i mars sikret seg tre nye kontrakter på levering av elektromekanisk utrustning til små kraftverk.

Selskapet har inngått avtale med Blåfall om leveranse av en ET Peltonturbin (2,42 MW) og øvrig elektromekanisk utrustning til Grønli kraftverk, i Salangen kommune i Troms fylke. Anlegget bygges for en netto fallhøyde på 159 meter.
Energi Teknikk har inngått avtale med Sunnfjord Energi om rehabilitering av Øvre Svultingen kraftverk, i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane. Leveransen omfatter blant annet en Brekke Francisturbin (5,3 MW). Anlegget som designes for å kunne kjøre på lukket nett, bygges for en netto fallhøyde på 110 meter.
Det er også inngått avtale med Clemens Kraft om levering av en ET Peltonturbin (0,92 MW) med tilhørende elektromekanisk utrustning til Væla kraftverk, i Tydal kommune i Sør-Trøndelag. Anlegget bygges for netto fallhøyde på 70 meter.