Størst flomfare i øst og nord

Det er større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i elver som drenerer fjellene på Østlandet, Telemark, Agder, Troms og Finnmark.

Det går fram av NVEs flomvarslingstjeneste sin vurdering i «Utsikter for vårflom 2014». NVE påpeker samtidig at værforholdene under snøsmeltingen vil være helt avgjørende for hvordan årets vårflom utvikler seg.
I år er det særlig mye snø i fjellområdene på Østlandet, Telemark og indre Agder, etter en av de mest snørike vintrene på 40-50 år. Mange steder er det over 50 prosent mer snø enn normalt. Også i indre strøk av Troms og Finnmark er det mer snø enn normalt. Sannsynligheten for stor vårflom er derfor større enn normalt i elver som drenerer disse områdene.
På Vestlandet, i Trøndelag og mange steder i Nordland er det spesielt lite snø i forhold til normalt, og sannsynligheten for stor vårflom i disse områdene er derfor mindre enn normalt.