Kan stanse nye sertifikater før fristen

Det vil ikke bli tildelt elsertifikater til nye produsenter etter at målet om 26,4 TWh er nådd, dersom det inntreffer før den fastsatte fristen i 2020, melder Europower.

Nyhetsbyråets kilde er olje- og energiminister Tord Lien (Frp), som torsdag talte til Norweas årsmøte i Oslo:
– Med 26,4 TWh ny produksjon er kvotekurven full. De som venter med å sette i gang utbygging av sine prosjekter, kan risikere at det ikke blir plass til dem, sa Lien i sin tale til vindkraftbransjen.
De som har gode prosjekter bør bygge ut nå, anbefaler statsråden: – Toget står på perrongen, og går straks, sier han.
Målet om 26,4 TWh ligger fast – og det vil neppe bli justert, påpeker Lien. 
– Det er ingen planer om å endre det. Det ligger i avtalen, og det har bransjen vært klar over fra dag én, sier han til Europower.
Les saken hos Europower: Sertifikatfristen er flytende