Ingen fare for sertifikatstans før 2021

– Småkraftutbyggere som har produksjon på nett innen utgangen av 2020 vil bli omfattet av elsertifikatordningen – selv om den norsk-svenske kvoten på 26,4 TWh allerede er oppfylt.

Det sier den fremste elsertifikateksperten i Norge, seksjonssjef Mari Hegg Gundersen ved Energiavdelingen i NVE. Overfor Småkraftforeninga understreker hun at ingen skal være redd for å miste muligheten til elsertifikater – så lenge de er i mål innen fristen 31. desember 2020.
Dette står i skarp kontrast til uttalelsene som olje- og energiminister Tord Lien (Frp) kom med under Norweas årsmøte. Han advarte utbyggere mot å vente med å sette i gang fordi de da kunne risikere at det ikke blir plass til dem i elsertifikatordningen.
– Med 26,4 TWh ny produksjon er kvotekurven full, sa Lien.
Mari Hegg Gundersen tilbakeviser at utbyggere risikerer å bli nektet adgang til ordningen.
– Nei, det er det ingen fare for. Statsråden er nok blitt misforstått på dette. Alle som oppfyller kravene innen utgangen av 2020 vil få elsertifikater i 15 år. Det vil de også få selv om den avtalte kvoten på 26,4 TWh skulle være oppfylt, poengterer hun.
Her finner du omtale av Tord Liens utspill.