– NHO-sjefen biter seg i storkrafthalen

NHO-sjef Kristin Skogen Lund liker verken elsertifikater eller småkraft. Hun vil heller importere kraft fra utlandet. – Dette henger ikke på greip, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Skogen Lund kom med sitt utfall mot småkraftbransjen da hun fredag talte til lydhøre toppsjefer i de store kraftselskapene, som var samlet til sin årlige Vinterkonferanse. Arrangøren, NHO-foreningen Energi Norge, hadde denne gang lagt evenementet til Berlin.
Ifølge Europower var et av ankepunktene mot småkraften at den er en plagsom belastning for nettselskapene. Den legger press på en allerede presset infrastruktur, påpekte Skogen Lund.
– Man kan stille seg spørsmål om hvor smart det er å bygge ut i stor skala småkraftverk som ikke har magasinkapasitet, sa NHOs administrerende direktør til forsamlingen – som for en stor del bestod av representanter for nettselskap og storskala kraftproduksjon.

– Talte til sine egne
Tveit antar at denne uttalelsen i første rekke ment som intern balsam for kraft- og nettselskaper i hardt vær – og slettes ikke myntet på småkrafteiere som sliter med å få gehør for nødvendig nettutbygging:
– Hun talte hun til sine egne, og forsamlingen fikk servert det de var kommet for å høre. Men det blir ikke noe mer riktig av den grunn, påpeker Tveit.
Han har imidlertid ingen som helst forståelse for at NHO heller vil importere uregulert kraft fra utlandet, enn å utnytte kraftpotensialet i norske småelver. NHO-sjefen hevder nemlig at «import av europeisk overskuddskraft er en forretningsmulighet».

– Mangler klimaperspektiv
– Småkraftnæringen ønsker også bedre kraftforbindelser til Europa. Men vi har vondt for å forstå hvorfor NHO heller vil importere uregulert kraft enn å si ja til norske småprodusenter. NHO kan da ikke være tjent med å la gevinstperspektivet fullstendig overskygge klimaperspektivet, mener Tveit.
Småkraftforeninga er oppgitt over at NHO-medlemmene er så opptatt av å mele sin egen kake at de gladelig ofrer småkraftprodusentene for å tyne ut litt mer.
– Jeg synes det er både trist og leit hvis Kristin Skogen Lund har stirret seg så blind på storkapitalen at hun har mistet synet for lokal verdiskaping, sier Tveit.