Tilbakeviser svartmaling av småkraft

Småkraftforeningas styreleder Bjørn Lauritzen avviser påstanden om at «meir vannkraft som klimatiltak har vore eit skot mot månen.»

I et tilsvar i Nationen mandag 31. mars går Bjørn Lauritzen i rette med påstander i leserinnlegget «Kollaps i elva», fremsatt av Erik Solheim:
 
I Nationen 25. mars i år, svartmaler tidligere leder i Naturvernforbundet Erik Solheim småkraftsatsningen i Norge. Solheim har i årevis vært en innbitt kraftutbyggingsmotstander og benytter lavkonjunkturen som bransjen er inne i akkurat nå for alt det er verdt. Solheims agenda er vel å problematisere nye utbygginger.
Faktum er at mange i bransjen sliter med lønnsomheten, og en vesentlig årsak til det er at de ikke fikk ta del i sertifikatmarkedet som lovet. Det er imidlertid også et faktum at mange tjener penger tross lave kraftpriser. Småkraftnæringen er fortsatt i høyeste grad en distriktsnæring som sikrer ressursgrunnlaget og bosettingen for mange grunneiere.
Solheim har imidlertid et poeng – det gir liten mening å stimulere til økt produksjon av ny fornybar energi dersom energien ikke tas i bruk. Men det er nettopp dette som er i ferd med å endre seg.
 
• På svært kort tid opplever vi en elektrifisering av bilparken som har overrasket selv de mest optimistiske blant oss. 

• Tidligere målsetninger om å elektrifisere sokkelen ser nå ut til å bli en realitet nå når Utsirahøgda planlegges elektrifisert.

• I tillegg planlegger Statnett flere overføringskabler til utlandet i nær fremtid, noe som vil innebære at vi kan eksportere langt mer kraft om bare få år.

Solheim glemmer at kraftprisene alltid har variert og med det lønnsomheten i kraftverkene.  Å avskrive næringen pga. dagens lave prisbaner vil være historieløst.
En skal være forsiktig med å mene noe bastant om fremtidige kraftpriser, men faktum er at en rekke europeiske land er i ferd med å fase ut fossile energikilder og erstatte disse med fornybar energi, for eksempel fra norske småkraftverk. Tyskland er også i ferd med å fase ut sin kjernekraft. 
Dette vil på sikt gi en høyere prisbane også i Norge noe som selvsagt vil øke lønnsomheten i småkraftnæringa.
For å løse klimautfordringene kreves det en massiv omlegging til fornybare energikilder. Og for at det i det hele tatt skal være mulig å redusere noe som helst, så må det finnes et alternativ oppe å gå.
Småkraften er en del av denne nye energimiksen og det er viktig at myndighetene fortsetter sin satsning på fornybar energi i Norge.