Klarsignal for fire småkraftverk i Volda

NVE har gikk konsesjon til bygging av fire nye småkraftverk i Volda kommune i Møre og Romsdal. De fire kraftverkene vil gi en samlet årsproduksjon på 27,6 GWh.

Høydal Elektrisitetsverk AS er eid av 16 grunneiere og fallrettshavere i Austefjorden i Volda kommune, har fått ja til to av sine prosjekter.
 
Osvatnet kraftverk
Høydal Elektrisitetsverk har fått tillatelse til å utnytte et fall på 263 meter fra Osvatnet, som allerede er regulert. Et annet småkraftverk, Høydal kraftverk, fikk i 2003 konsesjon til å regulere vannet med 9 meter.
Osvatnet kraftverk vil ha en installert effekt på 1,19 MW og gi en årsproduksjon på 5,23 GWh.
Med en utbyggingskostnad 23,6 millioner kroner, blir utbyggingsprisen 4,51 kr/kWh.
 
Øggardselva kraftverk
Høydal Elektrisitetsverk har også fått klarsignal til å bygge Øggardselva kraftverk. Fra inntaket like nedenfor Øggardsfossen vil kraftverket utnytte et fall på 162 meter.
Med en installert effekt på 1,55 MW vil Øggardselva få en årsproduksjon på 3,8 GWh. En beregnet utbyggingskostnad på 19,3 millioner kroner gjør at utbyggingsprisen blir såpas høy som 5,08 kr/kWh.
– Her må vi se om vi kan få lokale entreprenører til å hjelpe oss å få ned prisen, sier styreleder i Høydal Elektrisitetsverk, Gunnar Høydal.
Overfor Småkraftforeninga påpeker han småkraftverket vil nyte godt av det anleggsarbeidet som Statnett har utført i forbindelse med Ørskog-Fardal-linjen.
– Det gjør at vi slipper kostander til anleggsvei, sier Gunnar Høydal.
 
Dravlaus kraftverk
20 grunneiere som står bak selskapet Dravlaus Kraft har fått NVEs velsignelse til å utnytte en fallhøyde på 245 meter på vestsiden av Dalsfjorden i Volda kommune. 
Småkraftverket vil få en installert effekt på 4,3 MW (to peltonturbiner på 2,15 MW hver). Det vil gi er årsproduksjon på 14,7 GWh.
Utbyggingskostnaden er beregnet til 37 millioner kroner, noe som gir en utbyggingspris på 2,52 kr/kWh.
 
Vassbakke Kraftverk
Vassbakke Kraft AS som er eid av to grunneiere og deres familiemedlemmer har fått ja til å bygge et kraftverk i Vassbakkedalen i bygda Steinsvik, sør i Volda kommune.
Anlegget vil utnytte et fall på 145 meter i Vassbakkedalselva. Småkraftverket vil bli utstyrt med en peltonturbin som vi gi en installert effekt på 1,25 MW og en årsproduksjon på 3,9 GWh.
Utbyggingskostnaden er beregnet til 15 millioner kroner (2010-anslag), noe som gir en utbyggingspris på 3,85 kr/kWh.