Stort Fjellkraft-trøkk på Nordkraft

Mange grunneiere henvender seg nå direkte til Nordkraft for å få en avklaring av Fjellkraft-prosjektene sine. Det enkleste er å gå direkte til Fjellkraft.

Enkelte fortvilte grunneiere henvender seg også til Småkraftforeningas sekretariat med spørsmål om hva som vil skje med småkraftprosjektene. 
– Det er dessverre ikke så mye vi kan bidra med. Dette er spørsmål som må tas direkte med Fjellkraft og Nordkraft, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
Hos Fjellkraft vil både Thorstein Jenssen og Halvor Vislie være på plass frem til sommeren, blant annet for å kunne svare på henvendelser knyttet til Fjellkraft-avtalene.
De har fått en rekke telefoner fra grunneiere etter at Småkraftforeningas juridiske rådgiver, advokat Øyvind Kraft hos advokatfirma Wahl-Larsen, anbefalte alle som har inngått fallrettsavtaler med Fjellkraft om å be om en avklaring av fremdriften i prosjektene sine.
Se nyhetssaken på smakraftforeninga.no: – Grunneierne må få Fjellkraft-svar (27/3-2014)

Thorstein Jenssen og Halvor Vislie forsøker å bistå grunneierne så godt de kan.
De kan kontaktes på mobil (se linken under) og vil også besvare henvendelser på firmapost@fjellkraft.no.

Les mer om .