Tar tak i urimelige nettkostnader

Lederen for Stortingets energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen (V), har klart for seg de urettferdige utslagene av dagens nettleiesystem.

– Vi kan ikke ha et system med nettleie der prosjekter som er ønsket, likevel ikke blir realisert fordi nettleien blir altfor høy, fremholdt Elvestuen overfor Fjordenes Tidende, da han som Venstres nestleder var på rundtur i Sogn og Fjordane.
Elvestuen ble blant annet orientert om utfordringene ved utbygging av fornybar energi.

Vil se nærmere på regningen
Energi- og miljøkomiteens leder fikk demonstrert den urimelige kostnadsfordelingen som gjør at de områdene som står for utbyggingen av fornybar energi også må bære hele regningen for å få kraften ut på nettet.
– Paradokset er at nettleien blir dyrere når du er nær energikilden enn lenger unna. Det er noe jeg må ta med meg, sa Ola Elvestuen til lokalavisen.

Motarbeider fornybarmålet
Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, viser til at det er et åpenbart misforhold mellom politikernes fornybar-ambisjoner og den praksisen utbyggerne møter, som følge av dagens nettregime. Han mener det er på høy tid at de sentrale myndighetene følger opp fornybarmålet med et nettregime som gjør det mulig å fortsette utbyggingen av småkraftverk.
– Hvis alle nettkostnadene skal veltes over på småkraftprodusentene og strømkundene i distriktene, vil det antakelig bety kroken på døra for mange prosjekter som er under planlegging, mener Tveit.

Les artikkelen fra Fjordenes Tidende 23. april: Vil ta med seg nettleigeproblematikken