Venter svak prisutvikling

Systemprisen i forrige uke ble 19,46 øre/kWh og var trolig preget av påsken. Men dette var likevel bare 1,60 øre lavere enn i uke 15, påpeker Arne Pedersen i en markedskommentar fra NEAS.

Markedet åpnet svakt ned i dag. Det er trolig de milde og våte varslene som trekker ned prisene, ifølge Pedersen.
Akkurat nå omsettes 3. kvartal 2014 for 20,20 øre/kWh. Kontrakten som gjelder for 2015 ligger tilsvarende på 24,59 øre/kWh.  
– Det er fortsatt hydrologien som styrer det meste av markedsutviklingen. Med dagens utsikter til en fortsatt mild og våt periode fremover, tror vi på et svakt fallende marked de kommende fem dagene, sier han.

Ujevn snøsmelting
Uke 17 starter med utsikter til mildere og våtere varsler. I dagens prognoser er det forventet en temperatur som er 3,2 grader over normalen de kommende 10 dagene. For samme periode er det ventet 38 prosent mer nedbør enn normalt, noe som tilsvarer 1,1 TWh.
– Isolert sett gir dette signaler om at markedet skal fortsette videre ned.  Nå er også snøsmeltingen i ferd med å komme i gang. Fortsatt slik at det er enkelte områder på Østlandet som har best tilgang på snø. Det er mindre snø enn normalt i deler av Sverige, og det vil kunne påvirke prisbildet i Midt- og Nord-Norge. Vi vil trolig se større områdeprisforskjeller i tiden fremover, sier Pedersen.

Mindre kjernekraft
Kjernekraftkapasiteten i Sverige og Finland er på vei ned i forbindelse med at anleggene nå tas ut for årlig vedlikehold. I dag er 80 prosent av den svenske kjernekraftkapasiteten i drift og den vil etter planen ligge på dette nivået til ut i mai, når de neste anleggene skal tas ut. 
– Vi ser at brenselsprisene påvirkes av usikkerheten knyttet til Ukraina. Både olje-, kull- og gassprisene holdes oppe på grunn av denne usikkerheten. CO2-kvoteprisen har kommet tilbake den siste tiden, ettersom, denne henger nært sammen med prisene på gass og kull. At brenselsprisene holder seg oppe er en faktor som er med å dempe nedsiden på de fallende kraftprisene, sier Pedersen.

Tildeling av elsertifikater
I påskeuken ble 1,83 millioner elsertifikater for mars måned ble fordelt mellom Sverige og Norge. Antall sertifikater var som forventet i markedet, og fikk ingen direkte innvirkning på prisene.
Markedsaktørene peker ellers på at vi nå er inne i en rolig periode i elsertifikatmarkedet, med få handler.
– Vi har sett svakt fallende priser den siste tiden, påpeker han, og viser til at sist omsatte spotkontrakt er 16,9 svenske öre/kWh, mens kontrakten Mars-2015 ligger på 17,4 svenske öre/kWh.