Mer nett for småkraft i Hordaland

Statnett får øke transformatorkapasiteten i Eidesfossen og Mauranger transformatorstasjoner, slik at den planlagte småkraftutbyggingen i Jondal og Kvinnherad-området kan realiseres.

NVE har gitt Statnett konsesjon til å gjennomføre denne oppgraderingen. Det legges samtidig til rette for en framtidig spenningsoppgradering av nettet i området.
– Disse tiltakene er helt nødvendige for å sikre tilstrekkelig nettkapasitet. Oppgraderingen åpner døra for nye småkraftverk, både i Jondal og Kvinnherad, sier rådgiver Steinar Aasen i Småkraftforeninga.
I Jondal er det planer om 70-75 MW ny småkraft. For Kvinnherads del dreier det seg om 35-40 MW. De eksisterende transformatorene har ikke kapasitet til dette.

Omkoblbar hovedtransformator
Transformatoren i Eidesfossen i Jondal kommune er på 10 MVA og er fullt utnyttet. Her vil Statnett bygge en ny transformator på 50 MVA.
I Mauranger, i Kvinnherad kommune, er det en 3-viklingstrafo der 22 kV-viklingen er på 15 MVA. Den er også fullt utnyttet. Et av småkraftanleggene kjører i dag mot «ledig» kapasitet på transformatoren. Transformatorkapasiteten i Mauranger transformatorstasjon vil bli økt til 50 MVA.
Hovedtransformatoren i Mauranger må også skiftes som følge av økt innmating. For å ta hensyn til fremtidig spenningsoppgradering vil transformatoren være omkoblbar 300-420 kV og 66-132 kV.

Prislapp: 114 millioner kroner
Ifølge Statnett vil det ta minst 2,5 år å forberede og gjennomføre arbeidet. 
– Vi håper å være ferdig med Eidesfossen innen utgangen av neste år, sier Statnetts prosjektleder Arild Trædal.
De samlede kostnadene for oppgraderingsarbeidet utgjør 114 millioner kroner. En ny transformator i Eidesfossen beløper seg til 24 millioner kroner. Kostnadene i Mauranger, samt en utvidelse av 66 kV-anlegget, vil komme på 90 millioner kroner.