Spetals Verk-turbin til Nyvikelva

Spetals Verk har inngått avtale med Norsk Grønnkraft om levering av elektromekanisk utrustning til Nyvikelva kraftverk i Røyrvik kommune, i Nord-Trøndelag.

Kraftverket skal ha en Francis-turbin med en nominell ytelse på 2,1 MW. Nyvikelva kraftverk vil utnytte et fall på 80 meter mellom Gåsvatnet og Limingen. 
Det er NTE Energi som er konsesjonær for prosjektet. NVE ga 4. juli 2011 NTE Energi konsesjon til utbygging av småkraftverket i Røyrvik. 23. august 2013 inngikk NTE Energi en avtale med Norsk Grønnkraft om felles utvikling, bygging og drift av anlegget.

Nyvikelva kraftver skal etter planen settes i drift i mars 2015.