De først kraftlosene på kurs

De første brukerne har når fått opplæring i Småkraftforeningas nyutviklede system for internkontroll og drift. Det skreddersydde dataprogrammet har fått navnet Kraftlosen.

Sju personer fra fem kraftverk deltok på det første kurset fredag 25. april, hos Eidsdal Kraft i Norddal kommune, i Møre og Romsdal. Blant deltakerne var det driftsansvarlige både for småkraftverk og minikraftverk. De fikk lære å bruke Kraftlosen på egne PCer, Macer og Ipader.
Knut Erlend Hagen kom helt fra Østerdalen. Han ønsker å ta i bruk systemet raskt og reiste derfor langt for å komme med på det aller første kurset.
Egil Berge stilte kraftstasjonen i Eidsdalselva til disposisjon for kurset. I tillegg til kurslokale sørget han også for solid servering.
 
Mange vil ha Kraftlosen
Kurset ble greit avviklet i løpet av 4,5 ettermiddagstimer. Kursleder var Småkraftforeningas prosjektleder for drift og vedlikehold, Terje Engvik.
Hovedtemaet i kurset er oppbyggingen av selve systemet og en gjennomgang av kravene i internkontrollforskriftene. Deltakerne får opplæring i hvordan de skal opprette og endre mapper og dokumenter i systemet, samt en gjennomgang av systemet for varsling av frister og avvikshåndtering, med avviksmelding og -behandling.
Terje Engvik opplever en gledelig stor pågang fra medlemmer som vil vite mer om Kraftlosen. Han forbereder flere kurs i tiden framover.
– Vi har fått henvendelser fra 43 kraftverk. 19 av disse har allerede har bestilt systemet, forteller Engvik.
 
Kursdeltakerne
Følgende kraftverk var representert på det første Kraftlos-kurset:
  • Eidsdal Kraft v/ Egil Berge og Bjørn Egil Berge – Norddal kommune
  • Berdalskraft v/ Pål Engen og Oddbjørn Engen – Rauma kommune
  • Vikdalskraft v/ Magne Vik – Rauma kommune
  • Velle Kraft v/ Petter Velle – Sykkylven kommune
  • Kverninga Kraftverk v/ Knut Erlend Hagen – Rendalen kommune