Tøft for nye småkraftutbyggere

Småkraftforeningas nestleder Geir Magnor Olsen etterlyser initiativ fra regjeringen som kan skape bedre livsvilkår for nye småkraftverk.

Geir Magnor Olsen påpeker overfor NRK Nordland at mange småkraftutbyggere har store problemer med å få nettilknytning.
I det samme nyhetsinnlaget hevder administrerende direktør Ove Brattbakk i Helgelandskraft at mange av de varslede småkraftverkene i Nordland ikke vil bli realisert. Ifølge Brattbakk er det er først og fremst kostbar utbygging og lave kraftpriser som gjør at mange småkraftprosjekt aldri vil se dagens lys.
Høye innmatingskostnader og kostbar nettilknytning gjør det ikke lettere, påpeker Småkraftforeningas nestleder, Geir Magnor Olsen.
Han tar til orde for at regjeringen må gjøre mer for å bedre rammebetingelsene, slik at flere småkraftprosjekter kan bli virkeliggjort. Han mener det trengs statlig finansiering for å få bygd ut strømnettet.

Hør radioinnslaget på NRK (1 time, 00 minutter og 04 sekunder ut i sendingen)