Reiten-utvalgets rapport utsatt

Reiten-utvalget legger fram sin rapport først om en uke. Den opprinnelige fristen for overlevering av rapporten til Olje- og energidepartementet var onsdag 30. april.

Ifølge departementets kommunikasjonsavdeling vil ikke rapporten bli presentert før mandag 5. mai, melder nyhetsbyrået Europower.
Ekspertutvalget som ble oppnevnt i mai 2013, har fått som mandat å drøfte hvilke oppgaver overføringsnettet i Norge må ha på lang sikt. Det skal også foreslå en hensiktsmessig nettorganisering og legge fram en eller flere modeller for denne organiseringen.
Gruppen skal dessuten foreslå hvilke virkemidler myndighetene kan bruke for å få til en god nettorganisering. Utvalget er også bedt om innspill på tiltak som kan redusere de store tarifforskjellene mellom nettselskapene.
Arbeidet til ekspertutvalget har vært ledet av tidligere olje- og energiminister og generaldirektør i Norsk Hydro, Eivind Reiten.  Med seg i utvalget har han hatt advokat Kristin Bjella, styreleder og partner i Advokatfirmaet Hjort og økonomiprofessor Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole.