Småkraftkøen krymper

Det ble gitt flere avslag og færre tillatelser til utbygging av små vannkraftverk i 1. kvartal i år, enn i samme kvartal i fjor. Køen av ubehandlede saker er blitt kortere.

– Vi konstaterer at myndighetene har en jevn fremdrift i behandlingen av småkraftsaker. Vi håper avviklingen av køen kan skje så fort som mulig slik at flest mulig utbyggere rekker deadline. Det vil si innen stengningen av elsertifikatmarkedet i 2020, kommenterer daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
41 saker ble endelig avgjort i første kvartal, noe som var en nedgang på én sak fra første kvartal i fjor.

Sa ja til 64 MW
I løpet av årets tre første måneder avsluttet NVE behandlingen av to småkraftpakker (gruppevis behandling av småkraft), i tillegg til flere enkeltsaker. Det ble gitt endelig konsesjon eller fritak til 23 små vannkraftverk men en samlet installert effekt på 64 MW og en forventet årsproduksjon på 184 GWh.
18 søkere fikk endelig avslag i første kvartal. Det over dobbelt så mange avslag som i første kvartal 2013.

33 nye verk under bygging
Fem nye små vannkraftverk med en samlet effekt på 6 MW og en årsproduksjon på 20 GWh ble satt i drift i første kvartal.
33 små kraftverk med en samlet effekt på 114 MW og en årsproduksjon på 346 GWh er under bygging.
NVE mottok 18 nye søknader om konsesjon eller konsesjonsfritak for små vannkraftverk i perioden januar-mars 2014.

Småkraftstatistikk 1. kvartal 2014

Kategori 1.kv 2013 1.kv 2014 (endring i %)
Til behandling 864 793 (-8,2)
Gitt konsesjon eller fritak  34 23 (-32,4)
Endelig avslag 8 18 (+125,0)
Kraftverk satt i drift 4 5 (+25,0)
Under bygging 30 33 (+10,0)
Gitt tillatelse, ikke igangsatt 307 286 (-6,8)

Kilde: NVE
Tallmaterialet omfatter alle saker hos NVE, fylkeskommunen og OED. 
Saker som er stilt i bero er ikke tatt med. Det tas forbehold om mulige unøyaktigheter. NVEs oversikt over utbygd vannkraft er basert på løpende innrapportering fra utbyggerne. Informasjon om anlegg som er under bygging hentes fra flere kilder, særlig godkjenning av detaljplaner, men også fra media og direkte kontakt med utbyggere.