Vil koble på småkraftverk

Stortingsrepresentant Odd Omland (Ap) fra Kvinesdal vil vite om olje- og energiminister Tord Lien (Frp) vil ta grep for å lette nettilknytningen for nye småkraftverk.

Omland, som er medlem av Stortingets næringskomité, vil vite om Lien akter på gjøre noe med dette: – Vil statsråden gjennom den nye nettmeldingen vurdere regelverket for tilkobling av småkraftverk?
Det foreligger ikke noe svar fra Tord Lien ennå.

Ulik behandling før og nå

Ap-representanten fra Vest-Agder, som har bedt om et skriftlig svar fra olje- og energiministeren, viser til at dagens system er svært urettferdig.
– Så lenge det var ledig kapasitet i nettet har utbyggere gjennom først til mølla-prinsippet fått tilkobling nesten vederlagsfritt. Når det nå ikke lenger er ledig kapasitet på nettet innebærer det at nye småkraftverk må bære hele kostnaden ved en oppgradering – en oppgradering som på sikt likevel måtte bli utført, fremholder Odd Omland overfor Agder Flekkefjords Tidende.
Et titalls småkraftutbyggere i Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord som har søkt eller fått konsesjon på utbygging av småkraft, opplever nå at skyhøye anleggsbidrag har gjør det svært vanskelig for dem.
– Regionalnettet i området må oppgraderes for at disse skal få nettilkobling. Beregnet anleggsbidrag blir så høyt at prosjektene ikke blir regningssvarende, understreker Omland.

Et lite spark fra avisen

Agder Flekkefjords Tidende påpeker at Omland, som ordfører i Kvinesdal for kort tid siden, selv satt på eiersiden i Agder Energi, som er ansvarlig for det regionale nettet.