Håra Kraftverk i Odda på nett

Produksjonen hos Håra Kraft er i gang. Kraftverket, som er medlem av Småkraftforeninga, startet opp 29. april. Tross lite vann er de første 100.000 kWh allerede blitt produsert.

Det er frost i fjellet, så det produseres foreløpig bare med en effekt på 1,6 MW. To bekker er heller ikke tatt inn ennå. Den største av disse representerer en årsproduksjon på 2 GWh.
Kraftverket har en installert effekt på 4,9 MW og er forventet å gi en årsproduksjon på 16,8 GWh.

Dyktige leverandører
Grunneierne har selv stått for utbyggingen av Håra Kraftverk, som utnytter et fall på 211 meter over en strekning på 1200 meter i Håraelva i Røldal, i Odda kommune i Hordaland.
Så langt har oppstarten gått helt etter planen – og eierne er svært tilfredse.
Ola Hårajuvet, som er daglig leder og styreleder for Håra Kraft, forteller at byggekostnadene ligger an til å havne i underkant av 45 millioner kroner, og at utbyggingsprisen er lavere enn 2,68 kr/kWh.
– Vi er kjempefornøyd. Bystøl har vært fantastisk flinke på prosjekteringen. Vi har hatt knallgode leverandører. Alle har levert som de skulle – og i all hovedsak i tide, sier Hårajuvet.

Eier 89 prosent
Tre av grunneierne jobber i kraftbransjen. Med et godt og gjennomarbeidet prosjektet fikk de fullfinansiert utbyggingen hos Sparebanken Vest.
Ola Hårajuvet er selv bygg- og anleggsingeniør. Byggelederen er pensjonert elektroingeniør med høyspentsertifikater, og tredjemann er maskiningeniør.
Eierne vil også stå for innmelding og kraftsalg selv.
Fallrettseierne i Håraelva fikk konsesjon til kraftutbygging i januar 2010. Sju av de åtte falleierene dannet da selskapet Håra Kraft. Én av aksjonærene har i ettertid solgt sine aksjer (11 prosent) til Hardanger Kraft.

Lager kraft av kunstsnø
Kraftverket ligger i samme område som Røldal skisenter og gjør bruk av den samme nedbøren som alpinsenteret.
– Skisenteret «stjeler» av vannet vårt for å lage snø. Men når kunstsnøen smelter havner vannet i kraftverket vårt. Vi får håpe det ikke drar med seg alt for mye skiutstyr ned i inntaket vårt, gliser en fornøyd kraftverksjef.

Åpen prosess
Byggingen av småkraftverket er blitt fulgt tett i en egen byggeblogg som er tilgjengelig fra eiernes nettside haarakraft.no. Nettsiden inneholder også en komplett leverandøroversikt.
– Både nettsiden og bloggen er åpent tilgjengelig for alle, sier Hårajuvet.