Distriktene får fornybar-regningen

Det brygger opp til et distriktsopprør mot den skjeve belastningen av nettkostnadene som følge av rikspolitikernes ambisiøse mål om å bygge ut mer miljøvennlig kraftproduksjon i Norge.

Grunneiere og sentrale politikere i Sogn og Fjordane mener det er urimelig at innbyggerne i områder som satser på fornybar energi skal betale langt høyere nettleie, enn de som bor i storbyer og tettbygde strøk.
Dette kan ikke fortsette, mener forsamlingen som mandag 5. mai deltok på energimøtet på Hyen Samfunnshus, i Gloppen.
I tillegg til 15 grunneiere var fylkespolitikere fra Høyre, Frp, Ap, Sp, KrF, og Venstre, stortingsrepresentantene Ingrid Heggø (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp), nettsjefen og produksjonssjefen i SFE, to fra Bondelaget i Sogn og Fjordane, til stede på møtet.
Småkraftforeninga var representert ved tidligere styremedlem Rune Nydal, som nå er leder av Småkraftforeninga i Sogn og Fjordane.

Må dele på kostnadene

– Blant de 30 deltakerne på møtet var det bred enighet om at det nå er på høy tid å få på plass en form for utjevning av nettkostnadene i regional- og distribusjonsnettet, forteller Nydal.
Der nettet er sprengt må det enten forsterkes eller bygges nytt for å gi plass til mer fornybar kraftproduksjon. Slik regelverket er i dag, fører dette til store kostnader for både produsentene og forbrukerne i Sogn og Fjordane.
Deltakerne på energimøte i Gloppen var særlig opptatt av regningen for den nye 132 kV-linja fra Gjengedal til Storebru. Eksisterende småkraftprodusenter og nye småkraftprosjekter makter ikke å bære kostandene når dette blir definert som en ren produksjonslinje.

Må betale 3 øre/kWh mer

Tre eksisterende småkraftverk i Hyen vil få drøye én million kroner i året i samlede ekstrakostnader, i form av et nytt fastledd på 3 øre/kWh for den nye høyspentlinja. Hope Energi (19 GWh) vil få en kostnadsøkning på nær 600.000 kroner i året, Rognkleiv Kraft (12 GWh) må ut med 350.00 kroner mer, mens nettregningen for Heimseta Kraft (6 GWh) vil øke med nesten 200.000 kroner.
– Når nettet blir definert som produsentbasert blir kostnadene for produsentene så store at de i verste fall risikerer å miste kraftverkene sine. Konsekvensene for nye produsenter blir at de ikke greier å finansiere utbyggingen sin. Dette er en systemfeil som det haster å gjøre noe med, understreker Rune Nydal.
Møtedeltakerne var enige om at denne nettproblematikken må løftes inn i Vestlandsrådet og til Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK). Det vil også bli tema i fylkestinget i Sogn og Fjordane – forbindelse med høringen av Reiten-utvalgets innstilling.