Fornybarfrokost fristet mange

Salen var full av politikere, journalister og bransjefolk da Energi Norge, NORWEA og Småkraftforeninga arrangerte fornybarfrokost i Oslo.

En samlet fornybarnæring – Småkraftforeninga, Norwea og Energi Norge – inviterte til frokostmøte om fornybarinvesteringer på Håndverkeren i Oslo 13. mai. Målet med møtet var å løfte frem behovet for bedre rammebetingelser for å utløse elsertifikatinvesteringer i Norge. Anledningen var at alle tre organsisasjoner dagen før sendte inn sine høringsuttalelser til den såkalte Kontrollstasjon 2915 for det norsk-svenske sertifikatmarkedet.

– De tre organisasjonene er enige om veldig mye. Hovedbudskapet er at vi må få like gode rammevilkår som svenskene dersom vi skal få fart på utbyggingen av fornybare vind- og vannkraftverk her i landet. Det begynner å haste veldig dersom vi skal rekke dette før sertfikatmarkedet etter planen stenger i 2020, sier daglig leder Knut Olav Tveit, i Småkraftforeninga.

Følgende hadde innlegg på frokosten som altså var godt besøkt fra politikk, media og energibransjen selv:  

  • Direktør Øistein Scmidt Galaaen i Norwea innledet om behovet for økt transparens og bedre markedsinformasjon i elsertifikatmarkedet.
  • Magne Fauli, som er næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, presenterte en ny rapport som dokumenterer hvordan forskjeller i rammebetingelser skyver investeringer til Sverige
  • Småkraftforeningas leder Bjørn Lauritzen kommenterte stillstanden i Småkraftutbyggingen. Hvordan få opp farten.

Etter innleggene var det politisk debatt med Ola Elvestuen (V), Terje Aasland (Ap) og Oskar Grimstad (FrP) fra Stortingets energi- og miljøkomité. Debattleder var Eivind Heløe fra Energi Norge.