Statnett tilrår utvidet sertifikatfrist

Statnett anbefaler at fristen for tildeling av grønne sertifikater forlenges utover 2020, slik at flest mulig norske aktører skal rekke å få del i elsertifikatordningen.

Det går frem av Statnetts høringssvar til kontrollstasjon for elsertifikater, melder Avisen Agder.
Statnett – som er registeransvarlig for elsertifikater i Norge – anmoder Olje- og energidepartementet å vurdere særlige tiltak for prosjekter som realiseres rundt utløpsfristen for ordningen i 2020. Det vises blant annet til muligheten for å innføre en kriteriebasert og tidsavgrenset fristutsettelse, slik at uforutsette forhold ikke skaper økt risiko for produksjons- og nettinvesteringer.
I sitt innspill til departementet påpeker Statnett også viktigheten av at ny produksjonskapasitet legges til områder der det er ledig nettkapasitet eller lite behov for nye nettinvesteringer.