Flate kraftpriser fram til høsten

Kraftmarkedet forventer kraftpriser litt i overkant av 20 øre/kWh gjennom sommeren, konstaterer kraftanalytikeren Arne Pedersen, i en ny markedskommentar fra NEAS.

Dagens prognoser viser at det går mot våtere og mildere vær kommende dager. Dette påvirker i første omgang de korte kontraktene. De lengre kontraktene får noe støtte av stabile brenselspriser.
Systemprisen for uke 19 ble 23,83 øre/kWh. Det var en oppgang på 2,62 øre fra uke 18.
Uke 21 omsettes for 22,09 øre/kWh og tredje kvartal 2014 er sist omsatt for 21,34 øre/kWh, mens 2015-kontrakten er sist omsatt for 24,36 øre/kWh.
Våtere og varmere vær
– Uke 20 startet med utsikter til våtere og mildere vær. Det er ventet rundt 4,4 TWh med nedbørsenergi over Norge og Sverige de kommende 10 dagene. Det er 33 prosent over normalen. I samme tidsrom ventes temperaturen å ligge 1,9 grader høyere enn normalt, sier Pedersen.
Estimatet for hydrobalansen for uke 21 viser likevel et underskudd på 3,7 TWh. Anvendelsen av den svenske og finske kjernekraftkapasiteten er nå nede i 54 prosent. Det skyldes høysesong for vedlikehold av kraftverkene. Vedlikeholdet vil pågå gjennom sommeren.  Full kapasitet er ventet først i månedsskiftet september-oktober, forteller analytikeren. 
– Vi har hatt noen dager med stor variasjon i områdeprisene. I dag ser vi at prisen i NO3 Midt-Norge og NO4 Nord-Norge ligger 14,96 øre over områdeprisene i Sør-Norge. Hovedårsaken til dette er snøsmeltingen og redusert overføringskapasitet ut av området, som gjør at kraften er «sperret inne», forklarer han.
Mer eksport til Danmark
– Overføringskapasiteten mot Danmark er tilbake igjen. Det vil trolig medføre at prisene i Sør-Norge vil komme noe opp igjen, påpeker Arne Pedersen.
Brenselsprisene er påvirket av konflikten i Ukraina. De er lite endret siden sist, og beveger seg fortsatt i en sidevegs kanal, forteller han.
Prisen på elsertifikater beveger seg også sidelengs, i tynn handel. Siste omsetning i spotmarkedet for elsertifikater er 15,81 øre/kWh