Usynlig i revidert

Det kom ingen signaler om bedre tider for en hardt prøvet småkraftbransje, da regjeringens reviderte nasjonalbudsjett ble lagt fem. Tiltak fra olje- og energiminister Tord Lien er fullstendig fraværende.

– Vi skulle virkelig ønsket oss konkrete tiltak fra Tord Lien nå, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
Men budsjettdokumentet inneholder ingen tiltak for å bedre rammevilkårene for satsing på fornybar kraftproduksjon. Svenskene får beholde forspranget sitt.
 
Bruker ikke flertallet
De 170 småkraftverkene som ble utstengt fra elsertifikatordningen er ikke nevnt med et eneste ord. 
– Her haster det nå virkelig å få noe på plass. Denne saken er det også bredt flertall for i Stortinget, så det er vanskelig å se hva som skulle avholde Lien & Co. fra å gjøre noe her, sier Tveit.
Det kom heller ingen signaler om forbedringer i avskrivningsreglene for småkraftverk eller tiltak for en mer rettferdig fordeling av nettkostnadene for utbygging av mer miljøvennlig vannkraft. 
Regjeringens løfte om å fjerne grunnrenteskatten for alle småkraftverk er heller ikke omtalt i budsjettdokumentene.
Revidert budsjett inneholder heller tiltak som vil bidra til å flytte mer av det norske energiforbruket over til fornybare kraftkilder.
 
2015-budsjettet siste frist
Småkraftforeningas daglige leder mener de blåblå er helt nødt til å komme med konkrete grep til høsten, etter et helt år i regjeringskontorene.
– Da skal de legge frem et helt eget statsbudsjett – uten rødgrønne føringer. I det budsjett må de være i stand til å levere både i forhold til konkrete løfter og i forhold til det å skape bedre rammevilkår for utbygging av fornybar energi her i landet, mener Tveit.