Ni av ti positive til vannkraft

Norge er avhengig av vannkraftutbygging for å nå klimamålene, mener seks av ti spurte i TNS Gallups Klimabarometer 2014.

59 prosent svarer at ny vannkraftutbygging er nødvendig for at vi skal nå klimamålene, viser undersøkelsen som er basert på svare fra 1.000 personer. 91 prosent av de spurte sier de har et positivt eller svært positivt inntrykk vannkraft.
Seks av ti mener dessuten at nye miljøtiltak ikke må går utover eksisterende kraftproduksjon i vassdragene, fortalte avdelingsleder Eva Fosby Livgard, da hun presenterte TNS Gallups årlige klimabarometer på Litteraturhuset i Oslo 20. mai.

Mer kraft, mer nett
Utbygging av fornybar energi kommer på en klar førsteplass når folk blir spurt om hvilke klimatiltak de mener regjeringen bør prioritere i de neste fire årene:
• Legge til rette for utbygging av mer fornybar energi (64 prosent)
• Bevilge mer penger til kollektivtransport (45 prosent)
• Satse på forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi (43 prosent)
Ifølge TNS Gallups Klimabarometer mener det også et klart flertall for å bygge ut nettet. 56 prosent mener strømnettet må rustes opp for å kunne ta i bruk mer fornybar energi, viser undersøkelsen.

– Klar beskjed
– Klarere enn dette kan det ikke sies, påpeker daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
Han mener budskapet til regjeringen er krystallklart: Det norske folk vil ha mer vannkraft.
– Det er på tide at regjeringen omgjør fagre valgkamputspill til konkret handling. Nå må Høyre og Frp sørge for at de som har vært villig til å satse fremtida si på å bygge fornybar kraftproduksjon rundt om i landet får mulighet til det – basert på vilkår som kan gi et rimelig utkomme, sier Tveit.
I klartekst betyr det å sikre elsertifikater til de småkraftverkene som ble utstengt fra ordningen, at grunnrenteskatt for småkraftverk over 5 MW blir fjernet og at det kommer på plass en sentral utjevningsordning som kan sikre utbygging av nødvendige produksjonslinjer i distriktene.