Flere Kraftlosen-kurs på trappene

– 21 deltakere fra 15 småkraftverk og minikraftverk har vært på kurs for å lære å bruke Kraftlosen. Vi skal avholde enda flere kurs før sommeren, sier kursleder Terje Engvik.

Det neste kurset blir arrangert i Suldal, mandag 2. juni kl. 16.00.
– Kurset er så godt som fulltegnet, men vi tar også sikte på et kurs i Telemark senere den samme uken, påpeker Engvik, som er Småkraftforeningas prosjektleder for drift og vedlikehold.
Det blir også kurs i Førde og Kvinnherad før sommeren, henholdsvis mandag 16. juni og tirsdag 17. juni, begge med kursstart kl. 16.30.
Kurs-serien holdes for medlemmer i Småkraftforeninga som vil ta i bruk Kraftlosen – foreningas nye internkontroll- og driftssystem.
Systemet er et godt verktøy for å håndtere kontrollkravene fra myndighetene på en sikker og lettvint måte. Kraftlosen kan også brukes til å følge opp og kvalitetssikre driften av kraftverket. På kurset får deltakerne en innføring i systemet, med øving på egen PC, Mac eller Ipad.
– Så langt har vi fått henvendelser fra 55 kraftverk. 35 av disse har allerede har bestilt systemet, forteller Terje Engvik.
Han er tilgjengelig for bestilling eller spørsmål om Kraftlosen på 975 17 111 eller 
terje@smakraftforeninga.no.