Positiv avklaring for Englandskabel

Verdens lengste undersjøiske strømkabel på 1400 MW – mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia – nærmer seg en realisering, etter økonomiske avklaringer på britisk side.

Britiske myndigheter legger opp til at den planlagte strømkabelen mellom Norge og Storbritannia tas inn i Storbritannias nye system for inntektsregulering for kabelprosjekter. Det går frem av kriteriene som ble sendt ut på høring fredag 23. mai.
Denne inntektsreguleringen berører kun den britiske delen av kabelen. Men den er avgjørende viktig for Statnetts samarbeidspartner National Grid, som dermed sikres en akseptabel risiko i prosjektet.

Batteri for britisk vindkraft

Den undersjøiske kabelforbindelsen som har fått navnet North Sea Network (NSN), vil knytte det nordiske og britiske markedet sammen.
Kabelen skal eies av Statnett og National Grid med halvparten hver, skal legge til rette for økt produksjon og forbruk av fornybar energi både i Norge og Storbritannia. Englandskabelen skal bidra til utviklingen av et mer klimavennlig energisystem i Nord-Europa. 
Den undersjøiske kabelen vil bedre forsyningssikkerheten både i Norge og Storbritannia. Norge får muligheten til å importere mer strøm dersom vi skulle få en stram kraftsituasjon. Britene kan på sin side kjøpe vannkraft fra oss når det er lite vind og stort behov for kraft i Storbritannia.

På plass i 2020

Statnett og National Grid tar sikte på å fatte en investeringsbeslutning i løpet av 2014, med mål om en ferdigstillelse av prosjektet innen 2020.
Norske kraftprodusenter håper strømkabelen vil føre til at de får bedre betalt for overskuddskraft i perioder med høy produksjon.
Investeringskostnad for Statnett er foreløpig beregnet til 6-8 milliarder kroner.