Norske elsertifikater har nådd 1 TWh

Ved utgangen av første kvartal utgjorde Norges andel av elsertifikatmålet 1,04 TWh. Sveriges andel var kommet opp i 5,87 TWh. Innen utgangen av 2020 skal Norge og Sverige ha nådd 26,4 TWh.

Det går fram av den siste oversikten fra Norges vassdrags- og energidirektorat og Energimyndigheten, som viser status i elsertifikatmarkedet.
I følge oversikten ble det i løpet av årets første kvartal utstedt 375.175 elsertifikater i Norge og 6.487.790 elsertifikater i Sverige.
Både Norge og Sverige har en rekke elsertifkatberettigede anleggene som holdes utenom det felles elsertifikatmålet. Produksjonen fra slike anlegg knyttet til den norske overgangsordningen utgjør 648 GWh/år. Den svenske overgangsordningen generer 12.135 GWh/år.


 Godkjente anlegg
 (elsertifikatberettiget kraftproduksjon som inngår i målet på 26,4 TWh)

Land

Bio (GWh)

Sol (GWh)

Vann (GWh)

Vind (GWh)

Sum (GWh)

Norge

   

856

185

1 042

Sverige

976

9

427

4 457

5 870

Totalt

976

9

1 283

4 642

6 912

 Kilde: NVE og Energimyndigheten, oppdatert per 1.april 2014