Advarer mot useriøse mellommenn

Det mest fortvilte ved å bli tvunget til å selge i dagens marked, er at det aldri lønner seg å selge når kraftprisene er lave. Derfor er det viktig å sikre seg uavhengig bistand.

På lederplass i Småkraftnytt nr. 2, som nå er underveis med Posten, advares småkrafteiere mot å la seg presse til å akseptere dårlig behandling – selv om de står med ryggen mot veggen og er tvunget til å selge.
Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, er bekymret over den utviklingen han ser konturene av.
– Vi hører om folk som må la banken stå for salget av kraftverket, selv om banken åpenbart vil ta mest hensyn til seg selv. Vi hører om kraftverkseiere som tegner avtaler med proffe mellommenn som viser seg å ha økonomiske bindinger til de kjøperne de bringer til torgs. Det er uryddig, og til kraftverkseiers ugunst, advarer Tveit.
Selv om det er tøffe tider for småkrafteierne, har det heldigvis ikke vært mange konkurser. Det har heller ikke vært noe salgsras blant de verkene som ble stengt ute fra elsertifikatordningen.

Flere sliter med å klare seg
– De fleste grunneierne ønsker å beholde kraftverkene sine og gjør sitt beste for å holde ut. Det betyr at de jobber gratis, skyter inn frisk egenkapital eller gjør andre grep i påvente av bedre tider, sier han.
For øyeblikket er det mange investorer, både norske og utenlandske, som ønsker å kjøpe kraftverk. Enn så lenge er det få selgere. Men forventningen blant kjøperne er at mange vil bli tvunget til å selge dersom den blåblå regjeringen ikke sørger for at de utestengte verkene får sertifikater, påpeker Tveit.
Småkraftforeninga registrerer et økende antall henvendelser fra grunneiere med ryggen mot veggen. Noen må selge mens andre teller på knappene.

Fire råd til den som må selge
Småkraftforeninga ønsker at folk skal få beholde kraftverkene sine. Er det likevel blitt så galt at man må gå til det tunge skritt det er å selge har vi noen råd:

  • Ta grep selv. Ikke vent til problemene er akutte. Planlegg mens du fortsatt har styringsfart og kan gjennomføre et salg på egne premisser.
  • Søk profesjonell hjelp. Engasjer en rådgiver / tilrettelegger som utelukkende jobber for deg og ikke har bindinger til andre.
  • Gå ut bredt. Flest mulig potensielle kjøpere bør få by på verket. Da får du best pris.
  • Sikre deg sertifikatene. Skulle verket likevel få sertifikater bør kontrakten ha en klausul om at verdien av disse tilfaller selger. Ta høyde for at det kan komme en kompensasjonsløsning utenfor sertifikatmarkedet.

Jobber for å redde utsatte verk
Det mest fortvilte ved å selge i dag er selvsagt at det aldri lønner seg å selge mens kraftprisene er på sitt laveste.
– Vi håper småkrafteierne klarer å finne løsninger slik at de kan beholde kraftverkene sine. I Småkraftforeninga fortsetter vi å jobbe knallhardt for at de utestengte verkene skal få elsertifikater. Det vil kunne bety redningen for veldig mange, understreker Knut Olav Tveit.