Glad for Fjellkraft-avklaring

Småkraftforeningas Knut Olav Tveit er glad for at det endelig er kommet en avklaring for alle grunneierne som har fallrettsavtaler med Fjellkraft. Før helgen ble det klart at Clemens Elvekraft overtar Fjellkraft fra Norkraft. Det eneste innholdet i Fjellkraft er ca 100 avtaler med grunneiere om å bygge ut fallene deres. Hos Clemens tror de nå at rundt halvparten av avtalene kan realiseres i en eller annen form, ifølge Europower.

– Situasjonen rundt Fjellkraft har vært uavklart lenge. Derfor er det bra at en kapitalsterk og langsiktig aktør som Clemens Elvekraft kommer inn på eiersiden. Jeg har hatt en del telefoner fra frustrerte grunneiere som føler de ikke har nådd frem til Norkraft med spørsmål om hva som egentlig skjer med fallrettsavtalene deres, sier Tveit.

Småkraftforeninga har lenge lagt vekt på at grunneierne i Fjellkraftsystemet må få en avklaring på om det blir utbygging eller ikke.

– Jeg forstår det slik at Clemens-folkene nå legger opp til aktiv grunneierkontakt for å gjøre nettopp dette. Det er veldig bra. Vi mener også at de grunneierne med fall som ikke skal bygges ut bør slippe ut av avtalene sine slik at de står fritt til å velge andre løsninger, sier Knut Olav Tveit