Kraftprisen svinger med værvarslene

Første mandag i juni åpner med en volatil start i markedet. Prisene varierer i dag fra oppgang til nedgang, konstaterer kraftanalytikeren Arne Pedersen, i en markedskommentar fra NEAS.

– Det trengs noe tid før retningen setter seg, mener Pedersen og påpeker at bakgrunnen for prissvingningene er endringer i prognosene for nedbørsutviklingen i tiden fremover.
Gjennomsnittlig systempris for mai endte på 21,48 øre/kWh. Vi må tilbake til mai 2008 for å finne en lavere månedlig systempris (20,32 øre/kWh). Prisnedgangen skyldes snøsmelting, godt med nedbør og høy vindproduksjon.
Begrenset eksportkapasitet
Forrige uke endte systemprisen på 19,00 øre/kWh. Som kjent er det for tiden store variasjoner i områdeprisene. Vi ser at NO1,2 og 5 hadde en områdepris på 13,14 øre/kWh mens NO3 og 4 endte på 26,10 øre/kWh. Skjevfordeling av snømengder og mer nedbør på Sør- og Østlandet er noe av grunnen til den store forskjellen, i tillegg til at det har vært begrensninger på overføringen ut av Sør-Norge både mot Sverige, Danmark og Nederland.
Ser vi på børsbildet akkurat nå, ser vi at markedet priser leveranse i neste uke til 21,95 øre/kWh. Tredje kvartal 2014 er sist omsatt til 21,99 øre/kWh. Kontrakten for 2015 er sist omsatt til 25,13 øre/kWh
Lite kjernekraft
Kjernekraftkapasiteten har vært unormalt mye redusert i en periode. I dag er kapasitetsutnyttelsen nede i 46 prosent. Den kraftige reduksjonen planlagte vedlikehold, samt at oppstarten av Oskarshamn 1 er forsinket.  Planlagt vedlikeholdet av kjernekraftanleggene vil pågå i varierende grad frem til september.
Stabil sertifikatpris
Prisen på elsertifikater har ligget stabilt i den senere tiden. I spotmarkedet ligger prisen nå på 16,03 øre/kWh. Kontrakten for mars 2015-sertifikater ligger rundt 16,44 øre/kWh. Vi ser at markedsaktørene forventer at prisen vil ligge på dette nivået gjennom sommeren. 
Tørrvær trekker prisen opp
Markedet har seget oppover den siste tiden. Det er utsikter til tørrer vær som har trukket opp. Nå er estimatet på hydrobalansen rundt 7,7 TWh under normalen. Fortsetter utviklingen med tørrvær, og en forverret hydrobalanse som resultat, vil dette minst gi støtte til dagens prisnivå.
Nedbøren er mer styrende for utviklingen av prisene enn temperaturen nå på sommerhalvåret. Fortsetter nedbøren å holde seg rundt eller under normalen kan vi nok se et fortsatt svakt stigende marked. Men, det kan fort komme ned på våte varsler.