Svenskene skyter over elsertifikatmålet

Det ligger an til en overetablering på drøye 3 TWh i forhold til målet om 26,4 TWh i det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Det viser en analyse fra kraftforvaltningsselskapet Axpo.

Analysen, gjengitt av nyhetsbyrået Europower, ble presentert på NVEs vindkraftseminar i Drammen gjennom et foredrag av Mats Larsson, som er sjef for «den grønne desken» hos Axpo Nordic.
Axpos analyse, som er basert på uavhengige rapporter og data fra NVE og Energimyndigheten, viser at Sverige inne utgangen av vil ha bygd ut 21 TWh, hvorav 15,2 TWh vindkraft, 5 TWh bioenergi og 0,4 TWh vannkraft. Den norske fornybarutbyggingen ser ut til å bli 8,6 TWh, bestående av 6,6 TWh vannkraft og 2 TWh vindkraft.
– Det ligger altså an til en overetablering på 3,2 TWh, sa Larsson til Europower.
For å få bedre oversikt over hva som bygges, etterlyser han en felles norsk-svensk prosjektdatabase, slik at aktørene kan få bedre oversikt over de sertifikatprosjektene som blir realisert.
– Vi savner en oversikt over hvem som bygger akkurat nå, og hvem som kommer til å bygge, sa Larsson.