100 årsmarkering for Sunnfjord Energi

Småkraftbransjen var til stede da Sunnfjord Energi feiret 100 år, onsdag 4.juni. Blant ordførere fra eierkommunene og ansatte var Rune Nydal, som leder Småkraftforeninga i Sogn og Fjordane.

Nydal overrakte gave til 100-åringen på vegne av småkraftprodusentene i området, under jubileumsmiddagen på Sunnfjord Hotell. Til sammen 30 små kraftverk er tilknyttet nettet til Sunnfjord Energi.
Det er nå gått 100 år siden Brulandsfossen kraftverk ble bygd. Den første turbinen på 250 kW ble satt i drift i 1914.
Den gang mente mange at dette var mer enn nok til å dekke strømbehovet i Førde. Sunnfjord Energi har i dag 10 kraftstasjoner med en samlet årsproduksjon på 500 GWh.