Clemens Kraft vil bygge for 3 milliarder

Mens de fleste småkraftutbyggerne teller på knappene, velger Clemens Kraft å utnytte de dårlige tidene i bransjen. Selskapet kliner til med en storsatsing på utbygging av småkraftverk, melder Nationen.

Utbyggingstakten i bransjen bremser opp på grunne av lave kraft- og elsertifikatpriser. Clemens Kraft tar likevel sjansen på å gå mot strømmen. Selskapet planlegger investeringer for tre milliarder kroner i småkraft frem mot 2020.
Administrerende direktør i Clemens Kraft, Ronny Solberg, sier til Nationen at selskapet tenker langsiktig: – For oss er det en fordel at det ikke er så mange andre utbygginger nå. Da blir det billigere for oss å bygge.
Han viser til at kraftverkene skal stå i 100 år: – Vi har et langsiktig perspektiv.
 
Har stor nok portefølje
Clemens Kraft har noen år med underskudd bak seg, men sjefen er ikke urolig av den grunn.
– Vi er i en oppbyggingsfase, og prosjektutvikling koster, forklarer Solberg overfor Nationen, før han legger til at selskapet tar sikte på å ha en positiv inntjening i 2020.
Clemens Kraft har tidligere har ervervet småkraftselskapet Elvekraft. I slutten av mai ble restene av Fjellkraft – med et hundretalls fallrettsavtaler – kjøpt opp. Årsaken til oppkjøpet er at Clemens Kraft må ha tilgang på flere prosjekter for å kunne realisere planene sine frem mot 2020.
Nå er prosjektporteføljen stor nok, mener Solberg. Dermed er det trolig slutt på oppkjøpene.
 
Sorterer Fjellkraft-prosjektene
Langt fra alle prosjektene fra Fjellkraftporteføljen vil bli med videre. Prosjektene vil bli delt inn i tre kategorier ettersom de er realiserbare, i gråsonen eller ikke-realiserbare. 
– Noen prosjekter er gode, andre ikke. Noen vil ikke få konsesjon, mens andre ikke vil være lønnsomme eller ha god nok tilgang til nettet, sier han til avisen.
Ifølge Solberg vil Clemens Kraft ha gått gjennom en tredjedel av Fjellkraft-prosjektene innen sommeren.