– Elsertifikatordningen leverer

Den norsk-svenske elsertifikatordningen ligger foran skjema til 2020, viser årsrapporten for elsertifikatmarkedet.

Elsertifikatordningen har bidratt til 6,2 TWh ny produksjonskapasitet for fornybar energi på to år. Det er om lag seks prosent mer enn det som i gjennomsnitt må på plass frem til utgangen av 2020.
– For å nå målet om 26,4 TWh innen utgangen av 2020, må det i gjennomsnitt settes i drift drøyt 2,9 TWh fornybar kraftproduksjon hvert år. At vi nå kan vise til 6,2 TWh ny kraftproduksjon siden 2012, tyder på at ordningen til nå har fungert etter hensikten, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.
Årsrapporten for det norsk-svenske elsertifikatmarkedet er laget av NVE og Energimyndigheten i Sverige.

Her finner du