NVE: Hvorfor bygger du ikke?

Hvorfor ligger 300 småkraftkonsesjoner ubenyttet? Det vil NVE nå ha svar på. I hele sommer vil Torunn Engen Røse ringe rundt til konsesjonærer som sitter på gjerdet uten å bygge.

– Jeg er ansatt i NVE i sommer for å kartlegge status på småkraftprosjekter med konsesjoner som ikke er realisert. Bakgrunnen til prosjektet er at NVE ønsker å vite hvilke barrierer som finnes for småkraftaktører som vil inn på markedet, sier hun og forklarer hva resultatene skal brukes til:  

– Å kjenne til hvilke barrierer som finnes for småkraftaktører og en forståelse av hva som kan komme av prosjekter, er viktig for NVEs oppfølging av elsertifikatmarkedet. Resultatene vil blant annet bli brukt i NVEs videre arbeid med analyser av elsertifikatmarkedet.

Småkraftforeninga er svært positiv til initiativet fra NVE.
– Dette er forbilledlig forvaltningspraksis fra NVEs side. En del av problemene i forhold til nye utbygginger som for eksempel lave kraftpriser kan neppe påvirkes så veldig mye av myndighetene. Derimot er forhold som dyr og manglende nettilgang samt lave sertifikatpriser definitivt innenfor myndighetenes ansvarsområde. Vi setter stor pris på at NVE nå vil finne ut hva hva som hemmer den norske fornybarutbyggingen, sier daglig leder Knut Olav Tveit

NVe rekker neppe over alle konsesjonærer som ikke bygger, men likevel mange nok til at resultatene blir svært interessante.
– Antallet prosjekter som blir med i kartleggingen er litt usikkert, men ønsket er å rekke 40-50% av konsesjonene som ble gitt før 1. januar 2014. De som blir kontaktet vil derfor få spørsmål om de er i ferd med å sette i gang bygging, eller eventuelt årsaker til at de ikke kommer til å bygge eller venter med å ta en investeringsbeslutning, sier Engen Røse.

Hittil har svarene vært veldig varierte.
– Enkelte har byggestart rett rundt hjørne, noen venter på økt nettkapasitet, mens andre prosjekter vurderer lønnsomheten av utbyggingen.Resultatene skal hovedsakelig brukes internt i NVE, men en oppsummering av funnene vil publiseres på NVEs nettside når prosjektet er ferdig, avslutter hun.