Legger ned dansk kullkraftverk

Danmark er i ferd med å miste like mye kullkraft som kraftproduksjonen fra 250 norske småkraftverk.

Det danske kullfyrte kraftvarmeverket Fynsværket 7 vil bli stengt om to år, varsler eieren, svenske Vattenfall.
Da vil drøye 2500 GWh kullkraft forsvinne fra det nordiske kraftmarkedet. Bortfallet, som tilsvarer årsproduksjonen fra 250 norske småkraftverk, må erstattes av andre energikilder.
For dyrt å forstette
Å videreføre driften av kullkraftverket på Fyn ville medført betydelige investeringer, opplyser Vattenfall, som heller vil investere i fornybare energikilder.
Selskapet ønsker å fortsette endringen av sin energiproduksjon fra fossile brensler til grønn energi, og vil beholde den biobaserte kraftvarmeproduksjonen og avfallsforbrenningsanlegget i tilknytning til Fynsværket.

Fortsatt kullkraft på Jylland
Vattenfall har to kullfyrte kraftvarmerverk i Danmark. Elektrisitetsproduksjonen fra de to kullkraftverkene utgjorde 5200 GWh i 2013.
I tillegg til Fynsværket 7 (som har en kapasitet på 407 MW elektrisitet og 570 MW varme) driver Vattenfall det kullfyrte kraftvarmeanlegget Nordjyllandsværket 3 (som har en produksjonskapasitet på 410 MW elektrisitet og 490 MW fjernvarme).