OBOS bygger småkraftverk

OBOS legger opp til en storstilt satsing på småkraftverk, i forbindelse med at konsernet ønsker å bli selvforsynt med fornybar energi. Denne forvandlingen skal gjennomføres i løpet av seks år.

– Det er bra for miljøet. Men vi skal også tjene penger på dette, understreker Marius Asheim, som er forretningsutvikler i OBOS og jobber med vannkraft.
Innen 2020 skal OBOS produsere fornybar kraft tilsvarende forbruket til alle sine forretningsbygg og fellesarealer i OBOS-forvaltede borettslag. I dag utgjør dette omlag 650 GWh/år.
Det er OBOS Energi som har ansvar for OBOS sin satsing på utbygging av vannkraft og miljøvennlig energi. OBOS Energi eier selskapet Tyngdekraft AS som utvikler og bygger ut små vannkraftverk. OBOS Energi har i dag eierandeler i 13 utviklingsprosjekter, som alle skal være bygd i god tid før 2020 – og gi en samlet årsproduksjon på 200 GWh.
 
I gang med Kvitno Kraftverk
Det første småkraftverket er under bygging. Tyngdekraft eier 100 prosent av aksjene i Kvitno Kraft AS, som i samarbeid med grunneierne og Norsk Kraft nå er i ferd med å realisere et stort småkraftverk i Kvitnodalen ved Sørfjorden, på grensa mellom Ullensvang og Odda.
Kvitno Kraftverk, som får inntak rett nedenfor Dettefossen i Kvitnoelva, vil utnytte et fall på rundt 400 meter gjennom en 1700 meter lang rørgate. Anlegget vil benytte en peltonturbin og vil ha en installert effekt på 9 MW. Årsproduksjonen er beregnet til 32,5 GWh.
 
Ser lønnsomhet – på sikt
Mens mange utbyggere utsetter byggestarten på grunn av usikker lønnsomhet med dagens lave strømpriser og høyere krav til egenkapital, så velger OBOS å bygge. 
OBOS er en relativt ny aktør i bransjen og de fleste avtalene til selskapet er inngått i den senere tid, med lave forventninger til kraftprisen.
– Avtalene reflekterer vår bedømning av markedet fremover. Samtlige av våre prosjekter har dessuten oppstart etter 2012, og blir derfor omfattet av tilskuddsordningen med grønne sertifikater. Vi ser langsiktig på dette. Over tid forventer vi at investeringene vil gi god lønnsomhet, sier Asheim.

På sikt har OBOS også som mål å tilby alle sine medlemmer og boligselskaper å kjøpe grønn OBOS-energi med opprinnelsesgaranti.