Fire ja og tre nei fra Lien

Fire nye småkraftverk fikk konsesjon fredag 20. juni, da Olje- og energidepartementet tok den endelige avgjørelsen for fem søknader og to klagesaker for små vannkraftverk i Rogaland, Telemark og Troms.

Departementet fulgte NVEs innstillinger og konsesjonsvedtak i samtlige av sakene. De fire kraftverkene som fikk konsesjon vil gi en samlet årsproduksjo på 38 GWh.
– Småkraft er viktig for regjeringen. Ikke bare på grunn av kraften den gir, men også på grunn av mulighetene til lokal næringsutvikling og verdiskaping, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i en kommentar til vannkraftavgjørelsene.
Han lover at departementet vil holde trykket oppe i behandlingen av småkraftkonsesjoner.

Fikk ja fra OED
Grunneierne Stein Haakanes og Gjermund Bakke, som begge er medlemmer av Småkraftforeninga, har fått konsesjon til Ramsåe kraftverk i Tinn kommune, i Telemark. Kraftverket vil utnytte et fall på 230 meter i elva Ramsåe. Småkraftverket vil benytte en peltonturbin på 2,8 MW som vil gi en årsproduksjon på 7,2 GWh. Med en utbyggingskostnad på 32 millioner kroner vil det gi en utbyggingspris på 4,44 kr/kWh.
Småkraft har fått konsesjon til Flatestøl kraftverk i Lund kommune i Rogaland. Kraftverket vil utnytte et fall på 50 meter i Skåråna. Med en francisturbin på 1,8 MW er kraftverket bergnet å gi en årlig produksjon på 5,5 GWh. Utbyggingskostnaden er i søknaden oppgitt til 26,8 millioner kroner. Det gir en utbyggingspris på 4,87 kr/kWh.
Småkraft har fått konsesjon til Steinbergdalen kraftverk i Lund kommune i Rogaland. Kraftverket vil utnytte et fall på 77 meter i Skåråna. Småkraftverket skal ha en francisturbin med en effekt på 2 MW og en årsproduksjon på 6,6 GWh. Med en utbyggingskostnad på 25,7 millioner kroner blir utbyggingsprisen 3,89 kr/kWh.
Norsk Kraft har fått konsesjon til Rusdal kraftverk i Lund kommune i Rogaland. Kraftverket vil utnytte et fall på 210 meter i Rusdalsåna. Småkraftverket er planlagt med en peltonturbin på 5,5 MW, som vil gi en årsproduksjon på 18,8 GWh. Utbyggingskostnaden er beregnet til 71,6 millioner kroner, noe som gir prosjektet en utbyggingspris på 3,81 kr/kWh.

Fikk nei fra OED
Dalane Kraft har fått avslag på Steinbergdalen kraftverk i Lund kommune i Rogaland. Kraftverket ville utnytte et fall på 135 meter i Skåråna. Småkraftverket var planlagt med en installert effekt på 5 MW, som ville gitt en årsproduksjon på 15,6 GWh.
Bekk og Strøm har fått avslag på Øvre Tverrelva kraftverk i Nordreisa kommune i Troms. Kraftverket ville utnytte et fall på 135 meter i Skåråna. Kraftverket var planlagt med en installert effekt på 2,7 MW og en årsproduksjon på 4,8 GWh.
Bekk og Strøm har fått avslag på Iselva kraftverk i Nordreisa kommune i Troms. Kraftverket ville utnytte et fall på 151 meter i Iselva. Prosjektet var planlagt med en installert effekt på 1,7 MW, noe som ville gitt en årsproduksjon på 3,8 GWh.