Tørrvær skyver opp kraftprisen

Markedet har seget sakte opp i det siste, men det er veldig volatilt, og har gjort relativt store utslag på mindre endringer, påpeker kraftanalytikeren Arne Pedersen, i en markedskommentar fra NEAS.

– Vedvarer de tørre utsiktene, og fortsatt temperaturer under normalen, kan vi se at markedet forsetter svakt opp kommende dager, sier han.
Mandag 23. juni handles markedet opp på noe tørrere varsler. Kontrakten for den kommende uken omsettes for 20,41 øre/kWh.  Tredje kvartal 2014 ligger på 22,78 øre/kWh.  Kontrakten for 2015 ligger tilsvarende på 25,82 øre/kWh.

Spotprisen i Midt- og Nord-Norge har falt
Systemprisen for uke 25 endte på 19,57 øre/kWh. De siste ukene har prisen holdt seg lav – snøsmelting, god fylling i vannmagasiner, god vindproduksjon – er årsaker til at vi har hatt en periode med lave systempriser.
Vi ser fortsatt at det er relativt store forskjeller i områdeprisene. NO1, NO2 og NO5 ligger godt under de øvrige områdene. Mandag 23. juni er forskjellen på 7,72 øre/kWh. Dette skyldes at det er mer tilgang på vann i disse områdene, samt at det er begrensninger på kapasiteten i nettet ut av området. Kraften blir innesperret, og prisen blir deretter.
NO3 og NO4 er kommet noe ned i områdepris som følge av at svensk kjernekraft har fått økt produksjonskapasiteten. I løpet av juli vil også kapasiteten/utvekslingen ut av de sørlige områdene bli bedre, og vi forventer at forskjellen i områdepris vil bli redusert.

Mer kjernekraft på vei inn
Som nevnt er kjernekraftkapasiteten på vei opp. Flere av de svenske kjernekraftverkene er ferdig med sin årlige revisjon, og skal settes i produksjon igjen. Fra juli vil det være tilnærmet full kapasitet.
En periode med mye nedbør og/eller varmere vær, sammen med god kjernekraftkapasitet, vil kunne gi en situasjon hvor produksjonstilbudet overgår etterspørselen, med pressede priser som resultat. Slik sett kan juli bli en interessant måned.
De siste varslene er imidlertid tørre og kaldere enn normalt, så akkurat nå er kanskje ikke dette det mest aktuelle scenarioet.

Liten omsetning i elsertifikatmarkedet
Elsertifikater for mai ble tildelt den 16. juni. Av totalt 1,3 millioner sertifikater, ble 173.000 sertifikater tildelt norske aktører.
Prisen for sertifikater har ligget veldig stabilt den siste tiden. Spotkontrakten er nå sist omsatt til 175 SEK/MWh (15,97 øre/kWh). Mars 2015-kontrakten er sist omsatt for 181 SEK/MWh (16,52 øre/kWh).
– Fortsatt er det lave volumer som omsettes. Det er for tiden få signaler i den ene eller andre retningen når det gjelder elsertifikater. Vi ser derfor for oss at utviklingen vil fortsette sidevegs.