ABC i damsikkerhet finner du her

NVE er klar med ny “Veileder til damsikkerhetsforskriften” og får uforbeholden ros for initiativet.

– Det er flott at NVE tar seg tid til å lage veiledere til de ulike forskriftene. Det gjør jobben langt enklere for de som skal gjøre arbeidet, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Den nye veilederen kan lastes ned her.

Veilderen sier blant annet om innretningen av damsikkerhetsarbeidet: 

  • Målet for damsikkerhetsarbeidet i Norge er at det ikke skal skje brudd på dammer eller vannveier som kan medføre nevneverdige skader på mennesker, miljø, eiendom, kraftproduksjon, infrastruktur eller andre viktige samfunnsfunksjoner. 
  • For å oppnå målet stilles det i damsikkerhetsforskriften spesifikke, konstruksjonsmessige krav til anleggene og krav til driften av anleggene. Det stilles også krav til den ansvarlige (normalt eieren) og dennes organisasjon, rådgivere og foretak som bygger vassdragsanlegg som omfattes av forskriften.
  • Grunnlaget for kravene følger av anleggenes plassering i en av fem konsekvensklasser avhengig av konsekvensene av brudd, svikt eller feilfunksjon. Det er kun konsekvensene som bestemmer konsekvensklassen, og ikke sannsynligheten for konsekvensene. Jo større konsekvenser, dvs. høyere konsekvensklasse, desto mer omfattende og strengere krav